Μελέτες Τεχνικής Βοήθειας

Εκπονήσαμε διαχρονικά τις παρακάτω μελέτες τεχνικής βοήθειας :

  • '' Δίκτυα Μεταφορών Ελλάδας- Βουλγαρίας ''- Επιμελητήριο Καβάλας- 1992 - Intereg II - ( σε συνεργασία με το Οικονομικό Ινστιτούτο της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών )
  • '' Η αξιοποίηση τριών μικρών λιμανιών στην ανάπτυξη της Θράκης ''- Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε.- 1992- Intereg II-
  • '' Προώθηση τοπικά παραγόμενων αγροτικών προιόντων- Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε.-