Σκέψεις - Κρίσεις - Απόψεις (από 5/2/2010)

Α.  Οι απόψεις μας  για  την  '' εφαρμοσμένη  διοίκηση  των  επιχειρήσεων  ' :

- ο  πανικός  στην  αντιμετώπιση-διαχείριση  προβλημάτων,  κρίσεων- εμπλοκών  σε  όλες  τις  επιχειρήσεις, από  όπου  και  αν  προέρχεται,  είναι  πολύ  κακός  σύμβουλος-Κ.Δράκος-5/2/2010-

- είναι  πλέον  σαφές  ότι  η  ύπαρξη  ενεργής  ομάδας  αντιμετώπισης  κρίσεων  στις  επιχειρήσεις  είναι  απαραίτητο  εργαλείο  για  την  ολοκληρωμένη  και  ρεαλιστική  οργάνωση-  διοίκηση  τους -Κ.Δράκος-5/2/2010-

-  η  ανάγκη  αλλαγών  στην  οργάνωση  και  διοίκηση  της  κάθε  επιχείρησης  για  τις  απαραίτητες  προσαρμογές  της  στο  παγκόσμιο  επιχειρηματικό  περιβάλλον  είναι  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την  επιβίωση  και  ανάπτυξη  της- Κ. Δράκος- 10/2/2010 -

 

Β.  Οι απόψεις μας  για  τά  ''  εφαρμοσμένα  οικονομικά  ''  :

Γενικά

α/  κατά  την  χάραξη  και  υλοποίηση  της  οικονομικής  πολιτικής  πρέπει  να  αποφεύγεται  οπωσδήποτε  ο  ορισμός  και  η  αντιμετώπιση  των  μέσων  (  εργαλείων  )  άσκησης  της  σαν  να  ήταν  στόχοι  της  -  Κ. Δράκος- 13/3/2010-

β/  τα  πολιτικά  εμπόδια  αλλοιώνουν  τα  αποτελέσματα  εφαρμογής  της  κάθε  οικονομικής  πολιτικής  και  επιβραδύνουν  τον  χρόνο  εμφάνισης  τους-  Κ. Δράκος- 14/3/2010-

γ/  οι  παρατεταμένες  περίοδοι  οικονομικής  ύφεσης  πρέπει  να  αντιμετωπίζονται  με  όρους  ''  πολιτικής  οικονομίας  ''  και  όχι  με  ''  αμιγώς  οικονομικούς  ''  όρους-  Κ.  Δράκος-  14/3/2010-

δ/ οι επιδράσεις των κακών-απρόβλεπτων και ανεπιθύμητων προβλημάτων ( wicked problems ), όπως φυσικών καταστροφών, πανδημιών κ.ά. πρέπει να ενδωματωθούν στα μοντέλα εφαρμοσμένων οικονομικών-Κ.Δράκος- 16/11/2020-

1.  Στην  Ελλάδα

2.  Στην  Ε.Ε.

-  θυσιάζεται  η  ανάπτυξη  προκειμένου  να  διατηρηθούν  ο  χαμηλός πληθωρισμός και  η  δημοσιονομική  σταθερότητα  γιατί  αυτό  επιβάλλει  η  νομισματική  ένωση-  ζώνη  του  ευρώ -Κ.Δράκος-6/2/2010-

 -  πρέπει  να  εκπονηθούν  προγράμματα  αλληλεγγύης  για  τις  αδύναμες  οικονομικά  χώρες  της  ζώνης  του  ευρώ  προκειμένου  να  αντιμετωπίζονται  χωρίς  κλειδωνισμούς  οι  κερδοσκοπικές  ( κατά  του  ευρώ )  επινοήσεις-κινήσεις  προέλευσης  Η.Π.Α.-Κ.Δράκος-6/2/2010-

3.  Στις  Η.Π.Α. 

- Όλα  γίνονται  στο  βωμό  της  ανάπτυξης  και  της  απασχόλησης,  με  τον  πληθωρισμό  και  το  δημόσιο  χρέος  να  προβληματίζουν  δευτερευόντως-Κ.Δράκος - 8/2/2010-  ( βλέπε  και σχετικό  άρθρο  ’  Διαφορετικοί κόσμοι οι ΗΠΑ και η Ευρώπη  ‘’   του Αγγελου Σταγκου  στην  kathimerini.gr   05-11-10 )

-  Γνωρίζουν  και  παίζουν  πολύ  καλά  το  παιχνίδι  του  θεματοφύλακα  του  παγκόσμιου  πλούτου- Κ.Δράκος- 15/2/2010-

 -  Μετά  την  οριακή  έγκριση  του  μεταρρυθμιστικού  προγράμματος  για  την  υγεία,  η  κυβέρνηση  Ομπάμα  έχει  ρίξει  όλο  το  βάρος  στην  εκπόνηση  μεταρρυθμιστικού  προγράμματος  του  χρηματοπιστωτικού  τομέα  στο  οποίο  θα  κυριαρχούν  δύο  βασικές  ρυθμίσεις,  η  απαγόρευση  συμμετοχής  των  τραπεζών  σε  κερδοσκοπικά επενδυτικά  παιχνίδια  χρησιμοποιώντας  τα  ίδια  κεφάλαια  τους  αφενός  και  η  απαγόρευση  δημιουργίας  τραπεζικών  κολοσσών  η  ανασυγκρότηση  των  οποίων  σε  περιόδους  κρίσεων  θα  απαιτεί  ολόκληρους  κρατικούς  προϋπολογισμούς  αφετέρου- Κ. Δράκος- 17/5/2010- 

4.  Στην  Ιαπωνία

5.  Στις  χώρες  της  BRIC

α/  Russia

β/  India

γ/  China

- Είναι  πλέον  πρώτη  στις  εξαγωγές  παγκοσμίως-  Κ.Δράκος -  25/12/2010-

- Είναι  δεύτερη  στην  παγκόσμια  κατάταξη  του  ΑΕΠ  το  2010-  Κ. Δράκος-  26/4/2010- 

 

Γ.  Οι απόψεις μας  για  την  ''  επιχειρηματικότητα  ''  :

1.  Στην  Ελλάδα

2.  Στην  Ε.Ε.

3.  Στις  Η.Π.Α.

4.  Στην  Ιαπωνία

5.  Στις  χώρες  της  BRIC

α/  Russia

-  Ζούγκλα  των  επιχειρήσεων,  κερδίζει  εκείνος  που  επενδύει  στις  καλές  σχέσεις  με  το  Κρεμλίνο  και  ο  οποίος  μπορεί  να  κινείται  σε  ένα  πολιτικό,  νομικό  και  λογιστικό  πλαίσιο  με  ασταθείς  κανόνες.(  βλέπε  βιβλίο  ''  Η  Τράπεζα  ''  πως  η  Golman  Sachs  κυβερνά  τον  κόσμο-  Marc  Roche-  σσ.  174  )-  K. Δράκος- 26/4/2011-

 β/  India

-  Η  κινητήριος  δύναμη  είναι  οι  οικογενειακές  επιχειρήσεις  που  λειτουργούν  με  ξεπερασμένους  (  σε  όρους  ''  παγκοσμιοποίησης  ''  )  κανόνες  και  βασίζονται  σε  δεσμούς  αίματος,  χωρίς  να  λείπουν  οι  έχθρες  και  οι  προδοσίες. (  βλέπε  βιβλίο  ''  Η  Τράπεζα  ''  πως  η  Golman  Sachs  κυβερνά  τον  κόσμο-  Marc  Roche-  σσ.  177  )-  K. Δράκος- 26/4/2011-

 γ/  China

-  Η  διαφθορά,  τα  κυκλώματα  και  τα  δάνεια,  που  τα  καθορίζουν  πολιτικά  κριτήρια,  είναι  ενδημικό  φαινόμενο.  Το  δικαίωμα  του  ''  επιχειρείν  ''  βρίσκεται  σε  εμβρυακό  στάδιο. ( βλέπε  βιβλίο  ''  Η  Τράπεζα  ''  πως  η  Golman  Sachs  κυβερνά  τον  κόσμο-  Marc  Roche-  σσ.  171 )-  K. Δράκος- 26/4/2011-

-  When fund-raising is a crime

 A DEATH SENTENCE FOR A YOUNG BUSINESSWOMAN CHILLS ENTREPRENEURS ( βλέπε  Economist.  online  Apr 14th 2011 | SHANGHAI | from the print edition ) -  Κ. Δράκος-  26/4/2011-